söndag 3 januari 2010

Esters hjärta

Esters hjärtfel går under kategorin kompleksa hjärfel.
Kompleksa hjärfel innehåller många olika diagnoser, det gemensamma är att det varken är eller kan bli två fullgoda hjärtkamrar. Denna grupp har en blandning av de två kretslopp (syrerikt, och syrefattigt blod). Pulsåderna har i en del fall bytt plats, vilket de gjort på Ester, men som det inte görs något åt, då hon bara har en kammare.


När Ester var nyfödd, innan första operationen, fick hon för mycket blod till lungorna. De satte då in en "tråd" kallas banding på lungpulsådern som går från hjärtat. Hennes aorta båge var för trång, men som de utvidgade.

Det som ska göras på kommande operationer är att skilja på kretsloppen.
Esters hjärta kommer göra samma jobb som våran vänstra hjärtkammare, alltså pumpa syrerikt blod ut till kroppen.
Det syrefattiga kommer gå direkt till lungorna = venerna kopplas på lungpulsådern. På Esters andra operation tar de övre hålvenen och kopplar på lungpulsådern, på hennes tredje operation tar de den nedre hålvenen och kopplar på.
Ester kan aldrig bli helt frisk. Blodet genom lungorna måste klara sig utan någon pump. Därför kommer Ester ha nedsatt fysisk kapacitet, vilket kommer märkas mer när hon blir äldre, då kraven till fysisk aktivitet ökar. Sedan är det vanligt med tilläggsproblem, som motoriska svårigheter, koncentratiosnsvårigheter, inlärningsvårigheter, ja, sådant som vilket barn som helst kan få, i detta läge tänker jag inte så mycket på det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar